pomůcka pro měření repro

  • pomůcka pro měření
    pomůcka pro měření

  

                    A - maximální venkovní rozměr horního závěsu

                      B - venkovní rozměr před vlnkou

                        C - vnitřní rozměr za vlnkou

                          D - minimální vnitřní rozměr horního závěsu